Historisk arkiv

Forslag om regulering av arbeidskraftinnleie på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringens forslag er en samlet og helhetlig «pakke» for å regulere tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

– Vi skal sørge for at de seriøse aktørene vinner og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi vil sikre at folk har kontrakter som gir forutsigbar inntekt, begrense innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet for arbeidsgiverne, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Det er særlig uklarheten omkring ansettelsesavtalene i bemanningsbransjen, og omfanget av bruk av innleid arbeidskraft, samt de negative konsekvensene av dette, som er bakgrunnen for forslagene.

Forslaget består av tre tiltak, som tar hensyn til arbeidstakere, bemanningsforetak og innleiebedrifter:

  • Definere fast ansettelse i arbeidsmiljøloven (gjelder for alle ansettelsesforhold). Her er det tre vilkår: ansettelsen må være tidsubegrenset, arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern, og arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang.
  • Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak gjelder kun bemanningsforetak, og kun for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater i innleiebedriften.
  • Begrenset adgang til innleie i form av kvote. Forslaget antyder en kvote på 10–15 prosent i høringsbrevet, men ønsker innspill.

Her kan du lese høringsnotatet.