Historisk arkiv

Ny allmenngjeringsforskrift på høyring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda har sendt forslag til forskrift om allmenngjering av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringverksemder på høyring.

Tariffnemnda har i dag (27. juni) sendt forslag til forskrift om allmenngjering av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringverksemder på høyring. 

Les og svar på høyringa her

Høyringsfristen er 29. september 2017.