Historisk arkiv

Ønsker ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen imøtekommer ønsket fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet om videre utredning og varsler at den til høsten vil ta initiativ overfor partene i arbeidslivet for å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

I et brev til de fire hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne skriver regjeringen at den ønsker en god og inkluderende prosess med partene i arbeidslivet med sikte på å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte. 

Regjeringen understreker i brevet at en ny pensjonsløsning må gjøre det mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid etter 62 år. Ordningen må være forutsigbar for yngre ansatte i offentlig sektor, og mobilitetshindrene mellom offentlig og privat sektor må bygges ned. Ordningen må være i tråd med pensjonsreformens prinsipper og være økonomisk bærekraftig over tid. 

– For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ønsker jeg å fortsette arbeidet sammen med partene fram mot sommeren. Det gjenstår fortsatt oppgaver som må utredes. Deretter vil jeg til høsten ta initiativ til en avsluttende prosess med mål om å komme fram til enighet om en løsning om offentlig tjenestepensjon med partene. Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.