Historisk arkiv

Trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråd Anniken Hauglie åpnet fredag et nytt senter mot arbeidslivskriminalitet i Tønsberg.

Anniken Hauglie (arbeids- og sosialminister) ved siden av plakat med teksten «Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet» og logoene til Skatteetaten, Skatteoppkrever, Nav, Arbeidstilsynet og Politiet.
– Jeg har store forventninger til senteret i Tønsberg, og kommer til å følge arbeidet deres tett i fortsettelsen, sa statsråden under åpningen. Foto: Trond Rasmussen/ASD

Senteret skal bekjempe arbeidslivskriminalitet i Buskerud, Vestfold og Telemark, og ligger hos Skatt Sør i Statens Park i Tønsberg. Fra før er det opprettet sentre mot arbeidslivskriminalitet i byene Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bodø og Oslo. 

– Vi må utnytte hele spekteret av ressurser som politi, Nav, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene rår over. Samarbeidet mellom etatene gir svært gode resultater, sier Hauglie. 

Tettere samarbeid

Statsråden forteller at regjeringen har trappet opp kampen mot kriminelle i arbeidslivet. Ferske tall viser at tettere samarbeid mellom etatene – samt flere uanmeldte tilsyn – fører frem. På landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter – over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt. 

– Det betyr at flere har måttet stanse arbeidet og at flere kriminelle er sendt ut av landet. De kriminelle aktørene utgjør en destruktiv kraft i arbeidslivet. Virkningene av arbeidslivskriminalitet er at sårbare arbeidstakere utnyttes, de seriøse virksomhetene taper oppdrag og fellesskapet mister inntekter, understreker Anniken Hauglie. 

Personer på en rekke. Fra venstre: Ordfører i Tønsberg Petter Berg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, avdelingsdirektør May Snedsbøl i NAV Kontroll, regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet region sør, regiondirektør Cecilie Solum i Skatt sør og visepolitimester Steinar Kaasa i Sør-Øst politidistrikt.
Fra venstre: Ordfører i Tønsberg Petter Berg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, avdelingsdirektør May Snedsbøl i NAV Kontroll, regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet region sør, regiondirektør Cecilie Solum i Skatt sør og visepolitimester Steinar Kaasa i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Anders Hedeman/Skatt Sør

Målrettet innsats

De senere årene har kriminaliteten i arbeidslivet blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Det nye senteret skal rette innsatsen mot bransjer man vet har høy risiko for arbeidslivskriminalitet.