Historisk arkiv

Undertegnet bilateral avtale mot arbeidslivskriminalitet med Bulgaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Representanter fra Bulgarias arbeidstilsyn besøkte Arbeidstilsynet i Trondheim 29. august for å undertegne en bilateral avtale om å sikre bedre samarbeid og informasjonsutveksling mellom de to landene. Målet for begge landene er å bekjempe arbeidslivskriminalitet over landegrensene.

Det var direktør Trude Vollheim og generalsekretær Gregori Milchin i det Bulgarske Arbeidstilsynet som underskrev avtalen. Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke overvar signeringen og understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid.  

Morten Bakke (statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Trude Vollheim (direktør for Arbeidstilsynet) og Gregori Milchin (generalsekretær for det Bulgarske Arbeidstilsynet) på taket av Arbeidstilsynets lokaler i Trondheim med Nidarosdomen i bakgrunnen.
Fra venstre: Morten Bakke (statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet), Trude Vollheim (direktør for Arbeidstilsynet) og Gregori Milchin (generalsekretær for det Bulgarske Arbeidstilsynet). Foto: Arbeidstilsynet

– Kriminelle aktører i arbeidslivet bryr seg ikke om landegrenser. Bilaterale avtaler som dette gjør oss enda bedre i stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samtidig er det med på å sikre at utenlandske arbeidere i Norge har forsvarlige arbeidsforhold, sier statssekretær Morten Bakke. 

Følger opp regjeringens strategi

I regjeringens strategi mot kriminalitet i arbeidslivet er et av tiltakene internasjonalt samarbeid. Arbeidstilsynet har innledet bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen, Litauen og Romania. Bulgaria er andre nasjon ute med å formalisere samarbeidet. Litauen signerte avtale i mai, og Polen og Romania vil signere på et senere tidspunkt. 

– Vi er glade for at våre søsterorganisasjoner i andre land ønsker å samarbeide med oss i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Kriminaliteten sprer seg over landegrensene og derfor er internasjonalt samarbeid helt nødvendig, sier Trude Vollheim. 

De internasjonale avtalene dreier seg om informasjonsutveksling, deling av beste praksis og årlige felles prosjekt og tilsyn. Som et resultat av denne avtalen vil blant annet norske inspektører besøke Bulgaria i uke 37 for å gjennomføre felles tilsyn – og bulgarske inspektører kommer til Norge senere på høsten.