Historisk arkiv

Nyheter

– Et godt, trygt og inkluderende arbeidsliv kommer ikke av seg selv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Jobben må gjøres ute i virksomhetene hver eneste dag. Norsk arbeidsmiljø er i hovedsak veldig bra, men potensialet for å få det enda bedre, er stort, sa statsråd Anniken Hauglie på lanseringsseminaret av Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på talerstolen.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterte til seminar. Foto: ASD

Statens Arbeidsmiljøinstitutt står bak faktaboken som ble presentert 1. juni. Den treårige utviklingen på arbeidsmiljøområdet siden forrige faktabokutgivelse, kan først og fremst karakteriseres som stabil. Dette kan tolkes i retning av at det er behov for en forsterket innsats slik at man kan nå ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøområdet. Like fullt viser internasjonale sammenlignbare undersøkelser at Norge er helt i front når det gjelder arbeidsmiljøstandarden.

Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutts
Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), holdt innlegg om den nye faktaboken. Foto: ASD

Oslo Economics har i 2018 på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt nye beregninger av hva et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster årlig. Med et ikke-optimalt arbeidsmiljø menes at det er forhold med arbeidsmiljøet som forhindrer arbeidstakerne å produsere det de ellers kunne ha gjort, eller som utsetter arbeidstakerne for skade og sykdom. Anslag på kostnaden forbundet med et ikke-optimalt arbeidsmiljø kan synliggjøre det maksimale nyttepotensialet ved forebygging. Kostnadene knyttet til et ikke-optimalt arbeidsmiljø er anslått til 75 milliarder (30-110 mrd) kroner.

Å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøet kan dermed potensielt gi store besparelser for samfunnet og for virksomhetene.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltok på seminaret.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltok på seminaret. Foto: ASD
Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, holdt innlegg.
Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, holdt innlegg. Foto: ASD

Presentasjoner fra seminaret

Se seminaret i nett-tv her:

 

Nett-tv Anniken Hauglie åpner faktabokseminar om forebyggende arbeidsmiljø

Se sendingen her

Se sendingen her