Forsida

Historisk arkiv

Endringar i Tariffnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

I statsråd 1. juni 2018 vart Tariffnemnda oppnemnd for ein ny periode (1. juni 2018 – 31. mai 2021).

Tariffnemnda har denne samansetjinga frå 1. juni 2018:

Dag Nafstad (leder) – lagmann, Tromsø (ny)
Steinar Holden – professor, Bærum
Giuditta Cordero-Moss – professor, Oslo
Kurt Weltzien – advokat i NHO, Oppegård
Knut Bodding – avdelingsleiar i LO, Moss  

Varemedlemer:
For Kurt Weltzien: Margrethe Meder – advokat i NHO, Oslo
For Knut Bodding: Nina Kroken – advokat i LO, Oslo