Historisk arkiv

Nyheter

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter. Veilederen ble presentert på et seminar i Gamle Logen, 10.september.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi har samarbeidet for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, og hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket. 

Det offentlige i front

– Det offentlige skal være i front i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv og da vil denne veilederen være et nyttig verktøy, sier statssekretær Morten N. Bakke, som også åpnet seminaret.

Målgruppen for veilederen er offentlige innkjøpere. Offentlig sektor kjøper for opp mot 500 milliarder i året. Det innebærer et stort samfunnsansvar!

Tar grep mot arbeidslivskriminalitet

– Skal vi lykkes enda bedre i kampen mot arbeidslivskriminalitet, må kommuner og offentlige virksomheter bli bedre både på å inngå og følge opp kontrakter. De må gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Jeg vil benytte anledningen til å berømme kommuner og ulike virksomheter som har tatt nye og viktige grep i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Bakke.

Finnes på nett

Veiledningen er nettbasert, slik at det blir enklere for offentlige innkjøpere å orientere seg om regelverket. Det blir også enklere å finne maler for kontraktsvilkår og andre verktøy.

Her finner du Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Difi.no)