Historisk arkiv

Rapport foreslår nye modeller for bedriftshelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok 25. mai rapporten «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver».

Arbeids- og sosialdepartementet satte i 2017 ned en ekspertgruppe med mandat å vurdere treffsikkerheten til bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen ble blant annet bedt om å foreslå flere modeller for en fremtidig organisering av BHT-tjenesten. 

Rapporten ble overrakt av direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Pål Molander. Han har også ledet ekspertgruppen. 

Anniken Hauglie med blomsterbukett (til venstre) og Pål Molander tar hverandre i hånden. Pål Molander med rapporten "Hva bør skje med BHT?" i hånden.
Pål Molander, leder av ekspertgruppen for bedriftshelsetjenesteordningen i Norge, overrekker rapporten «Hva bør skje med BHT?» til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: ASD

– Bedriftshelsetjenesten har en viktig oppgave med å bistå arbeidsgivere i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og jeg er spent på å se ekspertgruppens vurderinger og forslag. Jeg gleder meg til å lese den, sier statsråd Hauglie, som snart sender rapporten på høring.

Enklere og mer treffsikker BHT

Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for BHT som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken. Gruppen har belyst en for­sikringsbasert, en markedsbasert, en partsbasert og tre varianter av en lovbasert modell, i lys av norske forhold og behov. Målet har vært å bidra til en enklere og mer effektiv og treffsikker innretning på bedriftshelsetjenesten, uten at dette skal gå på bekostning av tjenestekvalitet og målet om at Norge skal opprettholde sin attraktive posisjon i den inter­nasjonale arbeidsmiljøfronten også i fremtiden. Ekspertgruppens hovedvurdering er at en lovbasert tilnærming står seg best opp mot norske forhold og behov. 

Rapporten