Historisk arkiv

Nyheter

Fremtiden er trepartssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Som parter i arbeidslivet ser vi at det må internasjonalt samarbeid til for å bedre forholdene og sikre fortsatt vekst og mulighet for et anstendig arbeid for alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Et av de beste instrumentene er i følge statsråden FNs arbeidslivsorganisasjon ILO, som i år fyller 100 år. Hauglie skal holde tale på åpningen av ILOs 108. arbeidskonferanse, torsdag 13. juni.

Sosial rettferdighet

ILO ble grunnlagt etter første verdenskrig. Organisasjonen har arbeidet målrettet for å fremme full sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, sosiale sikkerhetsnett og partssamarbeid i arbeidslivet. Grunnlaget for ILOs virke var forståelsen av at varig fred bare kan sikres gjennom sosial rettferdighet.

Norge vil fortsatt bidra

Norge er et av 187 medlemsland i ILO og blant de landene som har ratifisert flest ILO-konvensjoner. Norge ønsker fortsatt å bidra aktivt med sine erfaringer inn i ILOs jubileumsår og organisasjonens videre arbeid.

 – Fremtiden avhenger av de valgene vi treffer nå, og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene vil fortsatt være avgjørende for å håndtere de løpende endringene fremover, sier statsråden.