Historisk arkiv

Guro Angell Gimse (H) ny statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Guro Angell Gimse (f. 1971) vart utnemnd til statssekretær i statsråd fredag 1. februar 2019.

Gimse har vore vararepresentant for Linda Hofstad Helleland på Stortinget. Ho kjem frå Melhus i Trøndelag.

Guro Angell Gimse tek over for Morten Bakke, som fekk avskjed i nåde av kongen i statsråd 22. januar 2019.