Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Presenterer tiltakspakke for varsling til offentlige myndigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynet presenterer nyttige verktøy for hvordan offentlige myndigheter skal bli bedre til å motta, håndtere og veilede varslere.

Pressen inviteres til å dekke lanseringen.

Tid: Torsdag 24. januar, kl. 09.00–15.00

Sted: Hotell Bristol, Oslo

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skal holde innlegget «Varsling er viktig» fra kl. 09.10–09.20.

Etter at Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim, har presentert tiltakspakken i sitt innlegg «Hvordan kan offentlige myndigheter bli bedre?», vil «tiltakspakken» bli overrakt statsråd Hauglie, ca. kl. 10.05.

Sammen med lovendringene som ble vedtatt sommeren 2017 og Varslingsutvalgets utredning, utgjør Arbeidstilsynets tiltakspakke et viktig bidrag i regjeringens arbeid for å styrke varslervernet.

Pressekontakt

Pressetelefon: 916 73 519

E-post: presse@asd.dep.no