Forsiden

Historisk arkiv

Rapport 2019 fra faggruppen for IA-arbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og er drøyt 12 prosent lavere enn da den første IA-avtalen ble inngått i 2001. Det viser faggruppen for IA-arbeidet sin rapport for 2019.

Andelen sysselsatte i befolkningen økte i 2018, men ligger 0,4 prosentenheter lavere enn gjennomsnittet for IA-perioden (2001–2018) og i underkant av 2 prosentenheter lavere enn i 2001.

For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014–2018.

Kort om rapporten:

  • IA-avtalens delmål 1 var fram til 2018 en reduksjon i den samlede sykefraværsprosenten med 20 prosent i forhold til 2. kvartal 2001. De sesongjusterte tallene viser at fraværet i 4. kvartal 2018 var 12,4 prosent lavere enn i 2. kvartal 2001. Sykefraværet har vært stabilt siden 2012.
  • Delmål 2 i IA-avtalen var å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. Etter faggruppens vurdering viser utviklingen i antall sysselsatte funksjonshemmede relativt små endringer i løpet av siste IA-periode. Det samme gjelder overganger fra arbeidsavklaringspenger til arbeid og uføretrygd, samt andelen som kombinerer arbeid med mottak av en helserelatert ytelse.
  • Delmål 3 i avtalen var å øke forventet yrkesaktivitet med tolv måneder sammenlignet med nivået for 2009. Beregninger viser at indikatoren økte med 0,2 årsverk fra 2017 til 2018, og at den økte med over ett årsverk fra 2009. En 50-åring kan nå forventes å ha tolv gjenstående årsverk i arbeidslivet.