Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Fremleggelse av strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer regjeringens nye strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Lanseringen skjer den 24. august på MESH Youngstorget i Møllergata 6 kl. 10:00 – 11:00.

 

Nett-tv Fremleggelse av strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet

Se sendingen her

Se sendingen her

Om strategien:

Regjeringen la 4. juni 2021 fram Meld. St. 32 (2020-2021) Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Et viktig budskap i meldingen er at selv om vi i Norge har et godt velferdsapparat, står vi overfor en rekke utfordringer som gjør det nødvendig å satse på nytenking og innovasjon. Særlig er det behov for å legge bedre til rette for at flere gode krefter får bidra med nye innovative løsninger på arbeids- og velferdsfeltet.

Mange av de som står utenfor arbeidslivet opplever flere ulike barrierer for å komme i jobb, slik som helseproblemer og kompetanseutfordringer. At mange møter flere typer barrierer samtidig, gjør arbeidet med å utvikle gode tjenester krevende. Samarbeid med flere ulike typer leverandører, både kommersielle og ideelle, herunder sosiale entreprenører, er viktig for å sikre mangfold og et variert tilbud på arbeids- og velferdsfeltet.

Gjennom strategien skal det legges det til rette for økt innovasjon og samarbeid på arbeids- og velferdsfeltet gjennom ulike innsatsområder.

Påmelding:

Påmelding for presse sendes til presse@asd.dep.no

Oppmøte: kl. 09:30