Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Sysselsettingsutvalget foreslår tiltak for økt sysselsetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottar utredningen fra Sysselsettingsutvalget torsdag 11. februar.

Sysselsettingsutvalgets leder, professor Steinar Holden (UiO), presenterer utvalgets forslag og overrekker utredningen til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18
Tidspunkt: Torsdag 11. februar kl. 10.00
Presse bes melde seg på til: presse@asd.dep.no
Oppmøtetid: Kl.09.45.
Ta med gyldig pressekort og ID.

Presse som ikke er tilstede kan sende inn spørsmål til presse@asd.dep.no med teksten PK Sysselsettingsutvalget i emnefeltet. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmål blir stilt i pressekonferansen.

Om utvalget

Sysselsettingsutvalgets arbeid har skjedd i to faser.

I fase én gikk en ekspertgruppe gjennom kunnskapsgrunnlaget og analyserte utviklingen i Norge sammenlignet med andre land. Gruppen foreslo tiltak for å øke sysselsettingen og la fram sin utredning 28. mars 2019, NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting

I fase to har fageksperter fra fase én, samt ledere fra de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet, fortsatt drøftingen med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og nye forslag. Les mer om fase to her: Sysselsettingsutvalgets fase to

Pressekontakter

For statsråden: Hanne Tenfjord Skodje, tel.: 93262087, e-post: has@asd.dep.no  

For utvalget: utvalgsleder Steinar Holden, tel.: 48284416, e-post: steinar.holden@econ.uio.no

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.