Historisk arkiv

Enklere rapportering for arbeidsgivere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgivere skal få enklere rapporteringskrav når det gjelder ansettelses- og inntektsforhold. Regjeringen legger i dag fram et lovforslag der ulike lover tilpasses a-opplysningsloven.

-For arbeidsgiverne vil det være en klar fordel at det blir en felles grense for inntektsrapportering til likningsmyndighetene og rapportering til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Lovforslaget innebærer at folketrygdloven og skattelovgivningen tilpasses til a-opplysningsloven (lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold), som innfører en ny felles rapporteringsordning til Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten.

Videre vil lovforslaget innebære at innmelding til Aa-registeret i praksis skal rapporteres månedlig, som rapportering ellers etter a-opplysningsloven. 

Forslagene som legges fram i dag, har vært på en omfattende høringsrunde.