Historisk arkiv

Endrer sykepengegrunnlaget for personer som har inntekt både som frilanser og selvstendig næringsdrivende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Dagens regler oppfattes som urettferdige, og slår særlig uheldig ut for personer som har en stor andel frilansinntekt og en mindre del av inntekten som selvstendig næringsdrivende, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Personer som har inntekt både som frilanser og som selvstendig næringsdrivende får i dag sykepenger som for selvstendig næringsdrivende. Det betyr at de har rett til sykepenger fra 17. dag, beregnet med 65 prosent av det samlede grunnlaget, det vil si at det også gis 65 prosent av frilansinntekten og ikke 100 prosent.

Arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt får derimot beregnet sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere, det vil si med 100 prosent av det samlede grunnlaget.

– I et representantforslag i 2011 ba jeg den daværende regjeringen fremme de nødvendige forslagene til lovendringer i lov om folketrygd, slik at personer som kombinerer frilansinntekt og næringsinntekt får beregnet sykepenger etter samme regler som arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt. Dette har jeg nå fulgt opp, og sender i dag ut et høringsnotat med dette forslaget, sier statsråden.  

Departementet foreslår samtidig endringer i folketrygdlovens regler for fastsetting av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere, blant annet som følge av innføring av a-ordningen.

Lenke til høringen