Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

1000 færre arbeidsledige i april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Den utflatingen vi har sett i arbeidsledigheten den siste tiden og nedgangen nå i april, er godt nytt. Regjeringens økonomiske politikk demper ledighetsutviklingen, men det er fortsatt en alvorlig situasjon med så mange arbeidsledige, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Det at folk har jobber å gå til, er det viktigste for regjeringen nå. Vi skal holde trykket oppe for å trygge og skape jobber. Vi står overfor store utfordringer i tiden som kommer, sier statsråden. 

Antallet registrerte arbeidsledige utgjør nå 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,9 prosent i april i fjor. Stort sett hele økningen i ledigheten det siste året er blant menn. I Rogaland er den registrerte ledigheten nå 4,6 prosent, mot 3,1 prosent i april 2015. I fire fylker på Sørvest- og Vestlandet har ledigheten økt betydelig. Samtidig har antall arbeidsledige gått ned i 10 fylker. 

– Vi ser fremdeles store regionale forskjeller. Sør- og Vestlandet er hardt rammet og situasjonen der er svært krevende. Den aktiviteten regjeringen setter i gang i disse områdene vil sysselsette mange. I tillegg er det muligheter for arbeidsledige i nye bransjer og i fylker med lavere ledighet, avslutter statsråden. 

Fakta

  • I april var det registrert 85 500 helt ledige. Det utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.
  • Det er nå 5 800 (7 pst.) flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Justert for sesongsvingninger var det om lag 200 færre helt ledige og tiltaksdeltakere enn i forrige måned, men om lag 1 000 færre helt ledige.
  • I Rogaland er den registrerte ledigheten nå 4,6 prosent, mot 3,1 prosent i april 2015.
  • Ledigheten har økt mest innen ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid siden samme måned i fjor.
  • Ungdomsledigheten har ikke økt det siste året. 
  • Nav registrerte 11 prosent flere ledige stillinger per virkedag i april enn i samme periode i fjor. Det er vekst i antall ledige stillinger både i Hordaland og Rogaland.
  • Sammenlignet med april i fjor er det også registrert flere ledige stillinger i 15 av 19 fylker, herunder Hordaland og Rogaland.

Pressehenvendelser

Pressetelefon: 916 73 519 
E-post: presse@asd.dep.no