Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Enighet om et hurtigspor inn i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte tirsdag 31. mai en samarbeidserklæring som skal få flere flyktninger i jobb. Dette innebærer et hurtigspor for dem som står nærmest arbeidslivet.

Se flere bilder her

– Jeg er glad for at partene i arbeidslivet så tydelig forplikter seg til å bidra for å få flyktninger i jobb. Vi har i dag påtatt oss et felles ansvar for å etablere et hurtigspor inn i arbeidslivet for de flyktningene som har størst sjanse for å komme i jobb. Myndighetene stiller med virkemidlene og partene skal aktivt bidra med å skaffe tiltaksplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Hurtigsporet ble omtalt i Integreringsmeldingen og blir nå konkretisert: 

  • Flyktninger skal få en grundig kompetansekartlegging i mottakene slik at NAV og kommunen vet hva en nyinnflyttet flyktning har med seg av kompetanse.
  • NAV skal tidligere inn: Rett etter at en flyktning er bosatt skal NAV og kommunen utarbeide en individuell plan for oppfølging. Introduksjonsprogrammet behøver ikke vare i to år for alle. NAV og kommunen velger ut kandidater til hurtigsporet og vurderer muligheter for jobb og nødvendig oppfølging.
  • Deltakere kan ha ulik yrkesbakgrunn, men har kompetanse som bedriftene etterspør og ellers gode forutsetninger for å komme i arbeid.
  • Lønnstilskudd og oppfølgingsordninger som for eksempel mentorstøtte på arbeidsplassen skal bli brukt mer. Lønnstilskudd bør begrenses til ett år.
  • Hurtigsporet bygger på ordninger som allerede eksisterer. Man er dermed enige om å ikke ha egne særregler for flyktninger, som for eksempel innslusningslønn.

– Det er ikke noe alternativ å senke ambisjonene om å få enkelte grupper i jobb selv om vi opplever tøffe tider på arbeidsmarkedet nå. Tvert imot: Vi skal ha høye jobbambisjoner på vegne av alle grupper. Da må vi bruke virkemidlene våre effektivt og vi må legge til rette for at det blir skapt jobber, sier statsråden. 

Myndighetenes ansvar for hurtigsporet er blant annet å: 

  • Kartlegge den enkeltes kompetanse i mottaksfasen.
  • Utarbeide individuelle opplegg for deltakere i introduksjonsordningen like etter bosetting.
  • Sikre tett oppfølging av deltakere og arbeidsgivere i hurtigsporet.

Partene i arbeidslivet vil:

  • Aktivt bidra til å skaffe flere og varierte tiltaksplasser i arbeidslivet, og aktivt bidra til at flyktninger får relevant arbeidstrening og jobb.
  • Spre kunnskap om hurtigsporet og informasjon om virkemidler, og hva som bidrar til raskere overgang til arbeid.

Samarbeidserklæring

Partene i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd underskrev samarbeidserklæring om raskere integrering av innvandrere med fluktbakgrunn i arbeidslivet 31. mai 2016. Les samarbeidserklæringen  (PDF). 

Arbeidsgruppens rapport om «Flyktninger og arbeid»

Les rapporten «Flyktninger og arbeid» (PDF).