Historisk arkiv

Lovforslag åpner for at sykepleiere kan arbeide på pensjonistvilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å innføre en ordning som sikrer at pensjonerte sykepleiere som arbeider på såkalte pensjonistvilkår ikke får avkortet sin alderspensjon.

− Det er viktig at sykepleiere som arbeider på såkalte pensjonistvilkår skal kunne gjøre dette uten at alderspensjonen deres avkortes. Derfor foreslår Regjeringen at disse unntas fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Etter gjeldende regelverk kan en sykepleier jobbe inntil 20 prosent stilling uten at alderspensjonen avkortes. Ved arbeid utover dette fyller sykepleieren vilkårene for rett til medlemskap i pensjonsordningen, og pensjonen blir som en følge av dette avkortet. Denne grensen gjelder fra 1. april 2016, da ny minstegrense for rett til medlemskap i pensjonsordningen trådte i kraft. Med lovforslaget som Regjeringen nå fremmer kan sykepleiere som arbeider på såkalte pensjonistvilkår unngå avkortning av alderspensjonen. Det forutsettes at pensjonistvilkårene er av tilsvarende karakter som ordningene i Statens pensjonskasse og i KS-området.  

− I Statens pensjonskasse og i KS-området er det allerede slike ordninger. Nå følger vi opp med et forslag om å innføre tilsvarende unntak også for medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere, påpeker statsråden.

 Etter lovforslaget vil ordningen tre i kraft 1. juli 2016.