Historisk arkiv

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg om varsling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

I statsråd 11. november ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Direktør Anne Cathrine Frøstrup leder utvalget.

Nærbilde av Anne Cathrine Frøstrup
Direktør Anne Cathrine Frøstrup skal lede ekspertutvalget om varsling. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Utvalget er satt sammen av fagpersoner innen juss, organisasjonspsykologi, presse og media og som har praktisk erfaring med å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Arbeidslivets parter vil også være representert i utvalget.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker, sier statsråden.

Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.

Mandat

Les utvalgets mandat her (PDF) 

Utvalgets sammensetning 

  • Anne Cathrine Frøstrup, direktør i Statens Kartverk (leder) 
  • Henrik Dahle, advokat og fagsjef arbeidslivspolitikk i Unio
  • Tron Dalheim, advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  • Birthe Eriksen, advokat i Guide Advokat DA
  • Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
  • Stig Berge Matthiesen, professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Bergen
  • Katrine Rygh Monsen, advokat i Landsorganisasjonen i Norge
  • Jan Erik Skog, pensjonert elektriker og tidligere varsler i Unibuss-saken
  • Bente Stenberg-Nilsen, fagsjef i KS
  • Cathrine Opstad Sunde, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon