Historisk arkiv

Trine Fernsjø ny leder for Trygderetten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Trine Elisabeth Fernsjø er i statsråd i dag utnevnt som leder av Trygderetten.

Trine Elisabeth Fernsjø er født i 1957 og er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1986. Hun har lang erfaring fra arbeid som advokat og fra sentralforvaltningen, og er i dag nestleder i Trygderetten. Hun har tidligere erfaring blant annet som avdelingsleder i Trygderetten, leder av kontrollkommisjoner innen psykisk helsevern, advokatfullmektig og advokat ved flere advokatfirmaer.

– Trine Elisabeth Fernsjø har inngående kjennskap til rettsområdet, samt bred arbeids- og ledererfaring.  Hun er godt kvalifisert for oppgavene og utfordringene som ligger til stillingen som leder for Trygderetten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Overtar 1. oktober

Fernsjø overtar lederstillingen etter Knut Brofoss, som går av 1. oktober 2016.