Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har 11. oktober 2016 meddelt partene i konflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter at regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten i helseforetakene. Arbeids- og sosialministeren ber partene gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) foran til venstre, forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter står bak statsråden.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter møtet med partene i sykehusstreiken på sitt kontor. Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter står bak statsråden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse.  

Hauglie understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten. 

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden. 

Statens helsetilsyns konklusjon er klar og entydig. Den aktuelle situasjonen med udekkede vakter ved Nordlandssykehuset HF innebærer at det har oppstått fare for liv og helse som følge av streiken. 

Streiken har også ført til svært mange utsatte undersøkelser, behandlinger og konsultasjoner. Dette fører til  at det ikke lenger kan utelukkes at pasienter blir dårligere eller står i fare for å få redusert livslengde. 

Konsekvensene av et stort omfang av utsatte undersøkelser og konsultasjoner innebærer dessuten en overhengende risiko for at tjenestetilbudet skal bli uforsvarlig i en lengre periode, også etter endt konflikt.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyns vurdering av fare for liv og helse som konsekvens av den pågående arbeidskonflikten i helseforetakene (PDF)