Forsiden

Historisk arkiv

Åpner for fortsatt avlasting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en ordning som gjør det mulig for de aller fleste å beholde et tilbud om avlasting. Dette betyr mye for brukerne og deres familier, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Etter at det ble klargjort at avlastere normalt skal anses som arbeidstakere, har det vært usikkerhet om framtiden til avlastingstilbudet i kommunene. Departementet har nå fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere som åpner for at de fleste kan fortsette med den avlastingen som de har hatt tidligere. Forskriften gjelder fra 1. juli.  

Gode tjenestetilbud

– Avlasting er et viktig tilbud for mange personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, og kommunene må ha et rammeverk som sikrer at de kan organisere et godt tjenestetilbud. Samtidig må det tas høyde for vernebehovene til de som arbeider som avlastere, sier statsråden.

Helgeavlastning er mulig

Forskriften utvider arbeidstiden for avlastere, slik at det er mulig å arbeide som avlaster i tillegg til en annen stilling i samme virksomhet. Forskriften åpner også for at man kan arbeide 56 timer sammenhengende. Dette gjør det mulig å videreføre et tilbud om helgeavlasting, slik det er mest vanlig i dag. For å sikre arbeidstakerne nødvendig vern er det blant annet krav til utvidet hvile før og etter de lengste avlastingsperiodene.

Departementet fortsetter å arbeide med løsninger som kan gi enda større muligheter for fleksibilitet, inkludert ferieavlasting.