Historisk arkiv

Arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstakere får anledning til å arbeide på kvelden mellom klokken 21.00 og 23.00, foreslår regjeringen i en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Regjeringen imøtekommer dermed ønsket om større fleksibilitet i arbeidslivet.

Forslaget er en oppfølging av Arbeidstidsutvalgets innstilling NOU 2016: 1, Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

– Forslaget gir arbeidstakere som ønsker større fleksibilitet en mulighet til å planlegge hverdagen sin. Jeg mener det er tilstrekkelig vern for arbeidstaker at arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 bare kan skje på arbeidstakerens initiativ. Arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag. Mange kan jo kjenne litt på behovet for å være mer til stede i barnas våkne timer og heller ta frem pc-en etterpå, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Endret arbeidsliv

Arbeidslivet har endret seg mye de siste årene. Den teknologiske utviklingen i flere yrker har gjort det mulig å i større grad utføre arbeidsoppgaver uavhengig av hvor arbeidstaker befinner seg. Det er også i mange tilfeller knyttet stor frihet til når de ulike arbeidsoppgavene skal utføres. Dette skaper muligheter for mer fleksible arbeidsdager. 

For flere arbeidstakere kan familiesituasjonen gjøre det ønskelig å avslutte arbeidet på arbeidsstedet tidligere enn ordinær arbeidstid, og i stedet arbeide noen timer hjemmefra på kvelden. For andre kan det være andre grunner som gjør det hensiktsmessig å dele opp arbeidsdagen i mer enn en økt, for eksempel deltakelse i organisasjonsarbeid og annet frivillig arbeid. 

Fleksibel arbeidstid

Forslaget vil gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mer. Når arbeidstakeren selv kan påvirke sin arbeidstid, virker fleksibel arbeidstid positivt på opplevelsen av arbeid og familiesituasjon.

For virksomhetene vil økt fleksibilitet i arbeidstiden være positivt med hensyn til organisering og gjennomføring av arbeidsoppgaver for arbeidstakerne. 

Fakta om forslaget

  • Forslaget åpner for en individuell avtaleadgang om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 for den enkelte arbeidstaker.
  • Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til den faktiske utførelsen av arbeidet. Arbeidstaker må selv ha et ønske om å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00. På denne måten vernes arbeidstaker.
  • Samtidig må arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag.
  • Forslaget balanserer på denne måten hensynet til både arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Det skal inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen kan gjelde et enkelt tilfelle om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en slags fleksitidsavtale. På denne måten vil forslaget gi en økt fleksibilitet.
  • Avtale om arbeid etter klokken 21.00 må fortsatt være innenfor den daglige arbeidstiden. Hvis det arbeides utover daglig eller ukentlig alminnelig arbeidstid, vil dette arbeidet reguleres av reglene om overtid.