Forsiden

Historisk arkiv

Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.

Arbeidslivskriminalitet er ofte grenseoverskridende og utenlandske arbeidstakere er i mange tilfeller ekstra utsatt. 

– Å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett er ett av flere viktige tiltak i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet for å møte utfordringene knyttet til grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. De nye reglene innebærer blant annet mer og bedre myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Mer effektivt samarbeid mellom Arbeidstilsynet og tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater, gjør det enklere å oppdage useriøse aktører. 

Endringene som foreslås betyr at Arbeidstilsynet vil kunne gjennomføre tilsyn på en mer effektiv måte. Med de nye reglene får utsendingsvirksomheten en plikt til å ha arbeidsavtale, oversikt over arbeidstid og lønnsslipper for utsendte arbeidstakere tilgjengelig på arbeidsplassen i utsendingsperioden. Dokumentene skal være tilgjengelig skriftlig eller elektronisk på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Det skal også bli enklere for utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere å få informasjon om gjeldende lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Denne informasjonen vil være tilgjengelig på nettsiden workinnorway.no.

Endringene i arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli.