Historisk arkiv

Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for varslerne selv. Stortinget har også vedtatt vårt forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. Det vil nok gjøre mange småbarnsforeldre glade, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i hva arbeidstidsbestemmelsen handler om, kanskje spesielt foreldre med små barn. Mange har nok behov for å være mer til stede når barna er våkne, og heller ta frem pc-en senere på kvelden, sier Hauglie. 

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år. 

Endringer i varslingsreglene

Følgende konkrete endringer vil styrke vernet av varslerne:  

 • Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner 
  Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. Det innføres en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Samtidig innføres visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold. 
 • Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern 
  Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til. Innleide arbeidstakere har ikke stillingsvern i innleievirksomheten og vil dermed kunne være i en særlig sårbar situasjon hvis de sier ifra om kritikkverdige forhold. De innleide får derfor nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte. 
 • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem 
  Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Det innføres en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.
 • Rydder opp og samler varslingsreglene i et eget nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. 

Endringer i arbeidstidsreglene om arbeid mellom klokken 21 og 23

 • Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mindre.
 • Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til arbeidet. Arbeidstaker må selv ønske å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00. Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig må arbeidsgiver være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden.
 • Arbeid som utføres etter klokken 21, må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.
 • Lovvedtaket er en oppfølging av Arbeidstidsutvalgets innstilling NOU 2016: 1, Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Les mer om endringene