Historisk arkiv

Akademikerne sier ja til ny pensjonsordning for offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Akademikerne har i dag gitt Arbeids- og sosialdepartementet beskjed om at de sier ja til den avtalen som departementet inngikk 3. mars med LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

 Det er dermed klart at alle organisasjonene stiller seg bak avtalen. 

– Jeg er svært glad for at alle organisasjonene nå har sagt ja til pensjonsavtalen. En ny pensjonsordning er helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover. Det vil lette det videre arbeidet at resultatet i avstemningene har vært så klart. Departementet vil nå utarbeidet et høringsnotat, som vil bli sendt ut i høst, med forslag til nødvendige lovendringer, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.