Historisk arkiv

Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen ønsker at inkluderingsvillige arbeidsgivere får bedre rekrutteringshjelp og foreslår å styrke NAV med inntil 36 nye markedskontakter.

Satsingen på 12,6 millioner kroner er en viktig del av inkluderingsdugnaden som ble varslet i Jeløy-erklæringen. Dugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeid. 

Tett kontakt

– For å få flere i jobb trengs det tett kontakt mellom NAV og arbeidsgivere. Når jeg snakker med arbeidsgivere er det én ting som går igjen: De ønsker seg en fast kontaktperson. Nå kommer vi dem langt på vei i møte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Flere oppgaver

Markedskontaktene i NAV har ansvar for å: 

  • finne kandidater fra NAV-systemet som kan være aktuelle for jobb i virksomhetene
  • sikre koordinert innsats fra NAV overfor virksomheter med samarbeidsavtale om rekruttering og inkludering.

– Flere markedskontakter betyr bedre jobbmatching og en vinn-vinn-situasjon for bedriften og kandidaten. Målet er jo å få folk fra NAV-køen over i ordinære jobber, fastholder hun.