Historisk arkiv

Ja til ny pensjonsordning for offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

LO, Unio og YS har i dag gitt departementet beskjed om at et flertall sier ja til avtalen om ny tjenestepensjonsordning for offentlig ansatte.

3. mars i år inngikk LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Organisasjonene har deretter arbeidet med å forankre enigheten blant medlemmene. 

– Jeg er svært glad for at medlemmene i de tre organisasjonene har stemt ja til pensjonsavtalen. En ny pensjonsordning er helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover etter hvert som levealderen øker. Den nye ordningen gjør det lønnsomt å jobbe lenger og er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Organisasjonene har fått frist til 1. juli med å gi tilbakemelding, og Akademikerne vil trolig først ha ferdigbehandlet saken et stykke ut i juni. 

– Jeg håper at også Akademikerne lander på samme konklusjon som de tre andre arbeidstagerorganisasjonene. Dette er en avtale som er god for alle ansatte i offentlig sektor, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.