Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har i et møte i dag meddelt partene i konflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund at regjeringen vil foreslå tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten.

Anniken Hauglie blir intervjuet foran pressekorps. I bakgrunnen leder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunnhild By (til venstre) og administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn (til høyre)
Anniken Hauglie foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse sykepleierkonflikten. I bakgrunnen leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunnhild By (til venstre), og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn (til høyre). Foto: ASD

På oppfordring fra arbeids- og sosialministeren har partene sagt at de skal avslutte arbeidskonflikten slik at alle kan gå på jobb som normalt.

– Jeg har fått en rapport fra Helsetilsynet som vurderer at den varslede lockouten vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. For å sikre kontinuerlig sykepleiefaglig oppfølging, må det derfor gripes inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd, sier statsråden.

Hauglie understreker at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen. Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning.

– Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar, men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier Hauglie.