Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har søndag meddelt partene i konflikten i sykehussektoren at hun vil foreslå tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten.

Begrunnelsen er at den varslede opptrappingen av sykehusstreiken ifølge Helsetilsynet vil føre til fare for liv og helse.

Partene i konflikten, LO Stat og YS Spekter på den ene siden og Spekter på den andre, ble søndag kalt inn til et møte av statsråden. På oppfordring fra statsråden har partene sagt at de skal avslutte arbeidskampen slik at alle kan gå på jobb som normalt.

– Jeg har mottatt en rapport fra Helsetilsynet om at det vil oppstå fare for liv og helse ved opptrapping av streiken mandag. Det må derfor gripes inn i konflikten ved tvungen lønnsnemnd, sier statsråd Anniken Hauglie.

Fare ved opptrapping

Helsetilsynet vurderer at situasjonen med stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold HF innebærer at det vil oppstå fare for liv og helse ved arbeidstidens start om morgenen mandag 24. juni, dersom den varslede opptrappingen av streiken iverksettes.

Hauglie understreker at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar, men slik situasjonen utviklet seg, har jeg ikke noe annet valg, sier Hauglie.