Historisk arkiv

Historisk arkiv

- Bruk norsk arbeidskraft i vinterfisket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fiskerinæringa er bekymret for hvordan de skal få tak i nok arbeidskraft til vinterfisket. Statsrådene og Nav-direktøren håper norsk arbeidskraft kan løse bemanningsbehovet.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og Nav-direktør Hans Christian Holte møtte mandag representanter for fiskerinæringa for å diskutere hvordan de kan dekke behovet for arbeidskraft til fisket i vinter. 

– Nå er det 195 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er ekstremt viktig at vi nå så langt som mulig bruker tilgjengelig norsk arbeidskraft slik at de arbeidsledige får muligheten til å jobbe. Bruk av innenlandsk arbeidskraft i stedet for utenlandske arbeidere vil også redusere risikoen for importsmitte, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Temaet for møtet var blant annet hvordan det kan legges til rette for at fiskeindustrien i større grad kan rekruttere blant de arbeidsledige i Norge. Enkelte av representantene fra fiskerinæringa uttrykte at de er bekymret for ikke å ha nok arbeidskraft til vinterfisket. Flere av bedriftene understreket behovet for å finne folk med riktig kompetanse.

– Noe av behovet for arbeidskraft kan løses ved at arbeidsledige nordmenn får seg jobb i fiskerinæringen. Nå jobber flere departementer og etater tett for å bidra til at fiskeribedriftene kan gjøre seg mindre avhengige av utenlandsk arbeidskraft i koronaåret, både av hensyn til smittevern og for å unngå stopp i produksjonen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Nav kan bistå

Nav står klare og kan bistå med aktuelle kandidater til fiskeindustrien, og tilbyr opplæring i flere former, som kortvarig kurs til sertifikat på truck. Nav har også mulighet til å dekke utgifter til reising og flytting.

– Arbeid i fiskeindustrien er særlig aktuelt for arbeidssøkere som bor i de områdene der jobbene lyses ut, men også arbeidssøkere fra andre deler av landet kan være aktuelle. Det er viktig at alle som er ledige eller permitterte benytter seg av de mulighetene som finnes for å komme i arbeid. All arbeidserfaring på CV’en vil gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier Nav-direktør Hans Christian Holte. – NAV hjelper både arbeidssøkere og virksomheter med bistand til å formidle ledige jobber i fiskeindustrien. Nav kan også tilby kompetansetiltak som truckførerbevis dersom det er nødvendig, og dekning av reiseutgifter for ledige arbeidssøkere som må flytte, fortsetter Holte.

 

Tiltak mot importsmitte

Tiltak for å redusere importsmitte ble også nevnt. Regjeringen har besluttet at det skal innføres et system for reiseregistrering. Dette innebærer at de som ønsker å passere norsk grense skal registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. I tillegg vil politiet i tiden framover ytterligere skjerpe kontrollen på grensene i Nordland. De som skal inn til Norge for å arbeide skal få komme inn, men politiet ønsker å kontrollere at de som kommer oppfyller innreisevilkårene, og har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen.

 

Næringsaktørene som deltok:

  • Sjømat Norge v/ Geir Ove Ystmark
  • Sjømatbedriftene v/Robert Eriksson
  • Lerøy v/Krister Hoaas
  • Insula v/Kristel Pedersen
  • Tobø Fisk AS v/Even Johansen
  • MyreMar v/Vårinn Marie Lassesen