Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Arbeidsmiljøloven skal gjelde for all innaskjærs dykking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil styrke sikkerheten for yrkesdykkerne, og foreslår derfor å utvide arbeidsmiljøloven til å gjelde for alle yrkesdykkere og for losvirksomhet.

I dag er yrkesdykking langs kysten dels regulert av arbeidsmiljøloven, med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet, og dels av skipsfartsreguleringen, med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet. Nå foreslår regjeringen at arbeidsmiljøloven skal gjelde for dykkerne, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip.

Yrkesdykkere inn i arbeidsmiljøloven

– Dykking er et yrke med stor risiko for ulykker, og det gjør inntrykk å høre dykkernes erfaringer. Med dette forslaget får de bedre arbeidsvilkår, og et helhetlig dykketilsyn i regi av Arbeidstilsynet. Det har de også selv bedt om i et opprop levert til departementet tidligere i høst, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Gjennom lovproposisjonen foreslår regjeringen at alle yrkesdykkere skal være vernet av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at også dykkere som arbeider fra skip vil være omfattet, og at kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet får en tydelig forankring i arbeidsmiljøloven.

Dykking fra skip

For dykking fra skip, innebærer forslaget den samme løsningen som har vært gjeldende for petroleumsvirksomheten siden 1993, det vil si at arbeidsmiljøloven gjelder for dykkerne (med Petroleumstilsynet som arbeidsmiljømyndighet), mens sjøfartslovgivningen (med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsetat) regulerer skipet og mannskapet for øvrig.

Loser blir inkludert

Regjeringen foreslår videre at losing skal være omfattet av arbeidsmiljøloven.

– Loser og losaspiranter dekkes i dag verken av arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningens arbeidsmiljø- og arbeidstidsregulering. Det er på sin plass at også disse arbeidstakerne skal omfattes av arbeidsmiljøloven, sier statsråden.