Forsiden

Historisk arkiv

Klagenemnd for EØS-saker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen oppnevner en uavhengig nemnd som skal behandle klagesaker i forbindelse med feilbehandling av EØS-saker i Nav.

Regjeringen har etablert en særskilt ordning for erstatningssakene etter EØS-saken i Nav. I tillegg etableres en uavhengig nemnd med tre medlemmer som alle er jurister:

  • Leder Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett. Tidligere professor i rettsvitenskap ved UiB med erstatningsrett som spesialfelt.
  • Medlem Lene Knapstad, advokat, Førde. Erfaring fra statlig forvaltning, domstolen og som advokat. Arbeidet i juridisk utredningsenhet i Høyesterett 2010-2015
  • Medlem Christian Lundin, advokat, Oslo. Jobbet som advokat i en årrekke med erstatningsrett som spesialfelt, samt bakgrunn som dommerfullmektig.

Den uavhengige nemnda skal behandle klager på avslag på krav om erstatning fra Nav etter at Nav praktiserte regelverket om korttidsytelser under midlertidige opphold i EØS-land feil. Nemnda skal også behandle klager på utmåling av tilkjent erstatning. Det skal kun gis erstatning for dokumenterbare økonomiske tap.

Medlemmene i nemnda oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen, og arbeidet avsluttes når EØS-klagesakene er ferdig behandlet.