Historisk arkiv

Kraftig økning i antall permitterte og ledige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

I mars ble 235.000 flere registrert helt ledige hos NAV. Permitteringer står for det meste av økningen. – Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang. Koronapandemien treffer verden og Norge hardt. Ved siden av liv og helse, er regjeringens viktigste oppgave å sikre arbeidsplasser og næringsliv for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge har sett en svært kraftig oppgang i arbeidsledigheten de siste ukene.

– Norge treffes nå av minst tre ting samtidig: Verden stenger ned og det påvirker en åpen og eksportrettet økonomi som vår, oljeprisen har falt dramatisk og våre egne tiltak mot pandemien har økonomiske konsekvenser, sier Røe Isaksen.

Sikre de som blir permittert

300.634 personer, inkludert helt permitterte, er nå registrert som helt ledige. Dette tilsvarer 10,7 prosent som andel av arbeidsstyrken. Andelen registrerte helt ledige har økt med 8,4 prosentenheter på én måned – fra 2,3 prosent i februar.  

– Dette er alvorlig og dramatisk, og regjeringen vil gjøre alt i vår makt for å sikre arbeidsplasser og næringsliv for tiden etter koronakrisen. Vi gjør nå vårt ytterste for å hindre at pandemien får et omfang som vi ikke kan håndtere, samtidig som vi sikrer de som blir permittert og mister jobben i en ekstremt krevende situasjon, sier Røe Isaksen.

9 av 10 permittert

NAVs ledighetstall viser at fra februar til mars ble 235.218 flere registrerte helt ledige. 87 prosent av de nye arbeidssøkerne i mars er permitterte.

 – 9 av 10 av de som har meldt seg ledige nå er permitterte. Permitterte er fortsatt ansatt i bedriften, men får i en begrenset periode ikke jobbe. Det betyr at svært mange ledige kan ha en jobb å gå tilbake til når situasjonen normaliseres og aktiviteten i samfunnet etter hvert tar seg opp igjen, sier statsråden.

Kraftfulle økonomiske tiltak

Han mener situasjonen er vanskelig for mange nå. 

– Situasjonen er dramatisk for den enkelte som blir permittert eller oppsagt, men også for familier og for hele samfunnet. Derfor setter regjeringen sammen med Stortinget i gang kraftfulle økonomiske tiltak og styrker en rekke velferdsordninger.

Røe Isaksen trekker frem blant annet endringer for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp.

– Toppen neppe nådd

– Vi må forhindre at bedrifter går konkurs og at arbeidsledige blir gående uten arbeid over lang tid. Vi skal tilbake til normalen, men det er bare å forberede seg på at ledighetstoppen neppe er nådd, sier statsråden.

 

Fakta om arbeidsledigheten i mars

  • Nye tall fra NAV viser at summen av arbeidssøkere registrert hos NAV, altså helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, ved utgangen av mars var på 412.000 personer. Dette utgjør 14,7 prosent av arbeidsstyrken.
  • Ved utgangen av mars var det registrert 300.634 helt ledige, inkludert helt permitterte. Det utgjør 10,7 prosent av arbeids­styrken. Fram til nå har etterkrigshistoriens høyeste registrerte ledighet vært 6,1 prosent fra sommeren 1993.
  • I tillegg er det nå registrert 97.360 delvis ledige. Her inngår de som er delvis permittert fra jobben. Dette er en økning på 71.362 personer siden februar.
  • Nesten 90 prosent av ledigheten har nå sin årsak i permittering. Vanligvis har permitteringer stått for under 5 prosent.
  • Ledighetsøkningen i mars er bredt basert. Det gjelder både etter kjønn, alder og geografi. Ledigheten er høyest i Oslo (13,8 prosent) og lavest i Nordland (8,5 prosent).
  • Ledere og ansatte i reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid har hatt størst økning i ledighet i mars. 
  • Økningen i antall ledige fra februar til mars tilsvarer en økning på 360 prosent.