Historisk arkiv

Krever lege-erklæring for omsorgspenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Foreldre må vise lege-erklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Barnehagene og skolene skal åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass. Det kan allikevel være noen barn som bør holdes helt eller delvis hjemme i en periode av særlige smittevernhensyn. Det kan for eksempel være at barnet har en kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart. I slike tilfeller skal foreldrene fortsatt få omsorgspenger.

– Vi vil kreve lege-erklæring for at disse foreldrene skal få utløst omsorgspenger, sier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette gjør vi for at det ikke er opp til foreldrene å vurdere om barna er særlig utsatte. Det må en lege gjøre, sier han.

Kunnskapsdepartementet gir veiledning om hvilke barn som bør holdes hjemme av særlige smittevernhensyn. Retten til omsorgspenger vil følge disse retningslinjene, men det særlige smittevernhensynet vil måtte bekreftes av lege. Det kan også være situasjoner hvor faren for smitte til en ekstra utsatt voksenperson i husholdningen kan gjøre at barna bør være hjemme i en periode. Dette vil også kunne utløse omsorgspenger, men også da med krav om legeerklæring.

– Vi oppfordrer fortsatt folk til å være fleksible og bruke for eksempel hjemmekontor der det er mulig. Samtidig er det viktig at disse gruppene også har god dialog med både arbeidsgiver, skole, barnehage og fastlege, sier Røe Isaksen.

Han understreker at det for alle andre ikke er mulig å ta ut omsorgsdager dersom barnehager og skoler er åpne.

– Hvis både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper gir det selvfølgelig ingen rett til omsorgsdager dersom man allikevel holder barna hjemme, sier Røe Isaksen.

Arbeidstakere som søker om omsorgspenger må levere lege-erklæringen til arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende og frilansere leverer erklæringen til NAV.

Flere dager med omsorgspenger

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Nå utvides denne retten ytterligere ved særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene skal foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole.

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.–4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.