Historisk arkiv

Ny kompensasjonsordning for lærlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen legger i dag fram en ordning for at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte. Ordningen er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.

ENDRET 1. NOVEMBER:

Kompensasjonsordning for lærlinger er forlenget ut mars. Ordningen er midlertidig som følge av covid-19.

– Vi har allerede innført omfattende tiltak for å sikre inntektene til andre arbeidstakere som mister jobben eller blir permittert. Nå sikres også lærlingene som er rammet,  sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den midlertidige ordningen, som følger opp tidligere vedtak i Stortinget, gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Kompensasjonsordningen for lærlinger forankres i dagpengeregelverket, men det vil blant annet gis unntak for krav til minsteinntekt og fra bestemmelsen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

– For å få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte. De vil kunne benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april , slik at de som ikke har anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV raskt kan få deler av beløpet inn på konto, sier statsråden.

Ordningen trer i kraft straks og vil få virkning fra 20. mars.