Historisk arkiv

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte fredag 17. april en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd ved utreisetidspunktet og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Personer som ilegges karantene etter opphold i utlandet har i dag rett til sykepenger. Dette ble gjort for at innbyggere skulle ha inntektssikring og arbeidsgivere ikke skulle bli unødvendig belastet på grunn av smittevernstiltak og reiseråd som følge av koronapandemien. I påsken kom det fram eksempler på at folk med viten og vilje hadde trosset reiseråd fra Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet og dermed pådratt seg karantene ved hjemkomst til Norge.

– Urimelig

– Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Alle må bidra i dugnaden. Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette: De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd, sier statsråden.

Reglene gis virkning for reiser fra og med fredag 17. april.