Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen utsetter trygdeoppgjøret til høsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen har bestemt at også trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret.

Avventer situasjonen

– Regjeringen har derfor kommet til at årets trygdeoppgjøret bør utsettes til høsten, slik at det kan gjennomføres etter lønnsoppgjøret i frontfaget som vanlig. Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi tror partene er enige i at dette er en riktig beslutning i disse svært spesielle tidene, sier statsråden.

Trygdeoppgjøret, som normalt gjennomføres i mai, skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag på årlig lønnsvekst, og der dette anslaget normalt er fastsatt etter resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget.