Historisk arkiv

Regjeringen vil fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Nesten hver tredje ansatt i offentlig sektor omfattes av særaldersgrenser, som i praksis tvinger dem å slutte i jobben før de blir 70 år. Nå vil regjeringen fjerne plikten til å fratre og innføre valgfrihet.

Regjeringen sender på høring forslag om at plikten til å fratre stilling ved nådd særaldersgrense avvikles. Plikten til å fratre i offentlig sektor vil da først inntreffe ved den ordinære aldersgrensen på 70 år.

– Vi foreslår å øke valgfriheten til den enkelte arbeidstaker ved å fjerne plikten, men beholde retten til å gå av når særaldersgrensen inntrer. Dermed kan de som ønsker å gå av gjøre det, samtidig som de som er motiverte til å jobbe lenger kan fortsette, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil legge til rette for at flere arbeidstakere kan stå lenger i jobb. I Norge er det nå litt over 4 personer i arbeidsfør alder per person over 67 år. I 2060 vil dette tallet være redusert til 2,2. På lang sikt er utviklingen dramatisk.

– Det er hevet over enhver tvil at vi trenger flere hender i arbeid. Færre barn fødes, vi blir stadig flere eldre, og handlingsrommet i økonomien blir mindre og mindre. For å håndtere dette trenger vi flere i jobb, og da er det helt bakvendt å tvinge folk ut av arbeidslivet som både kan og vil jobbe bare fordi de når en gitt særaldersgrense, sier arbeids- og sosialministeren.

Han legger til at samfunnet har endret seg mye siden særaldersgrensene ble fastsatt for flere tiår siden.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes, sier han.

Om lag 10–15 prosent av ansatte i staten, 30 prosent i kommunene og 50 prosent i helseforetakene har særaldersgrenser. Politi, brannfolk, helsepersonell og ansatte i forsvaret er blant de største yrkesgruppene som omfattes.

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år, mens de fleste som har særaldersgrense har 60 eller 65 år. I tillegg er det mulig å gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år.

Lovforslaget gjelder endringer i aldersgrenseloven, som omfatter alle medlemmer av Statens pensjonskasse. Endringene vil også gjelde øvrige deler av offentlig sektor.

Regjeringen vil ikke endre pensjonsreglene for de som har særaldersgrenser.

Høring