Historisk arkiv

Pressemelding fra TBU:

TBU anslår konsumprisveksten til 1,4 prosent i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) publiserte 19. juni endelig rapport foran årets hovedoppgjør, NOU 2020: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere om det var behov for å oppdatere prisvekstanslaget i august.

På grunnlag av ny informasjon har utvalget i dag gjort en ny vurdering av anslått konsumprisvekst. Prisveksten i juni og juli ble høyere enn hva utvalget la til grunn i juni. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 1,4 prosent fra 2019 til 2020.

Selv om årets første sju måneder nå er tilbakelagt, gjenstår det likevel usikkerhet om prisveksten i 2020. Usikkerheten er blant annet knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, samt de videre konsekvensene av koronakrisen. Forbruket av flere tjenester har som kjent falt bort helt eller delvis i en periode, og prisene på disse er estimert i KPI.

Tabell 1 Viktige forutsetninger for KVARTS-beregningen av konsumprisvekst fra 2019 til 2020. Endring i prosent fra året før

 

NOU (19. juni)

12. august

Kronekurs (I44)

7,9

6,7

Oljepris (i USD)

-38,0

-32,6

Elektrisitetspris

-27,2

-30,4

Tabell 2 Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2020. Vekst i prosent fra samme periode året før.

 

1. kv

2. kv

3. kv

4. kv

Året

KPI

1,2

1,1

1,6

1,7

1,4

KPI-JAE

2,4

3,0

3,4

3,1

3,0

Note: Beregningene er gjort med eksogen rente og valutakurs. Tallene for 1. og 2. kvartal er historiske observasjoner, mens tallene for 3. og 4. kvartal er prognoser (juli er observert).

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå, tlf. 976 36 282 eller e-post: geir.axelsen@ssb.no.