Historisk arkiv

Beredskapshjemmel for enklere saksbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen ønsker å endre en bestemmelse i sosialtjenesteloven for å forenkle saksbehandlingen og få ut sosialhjelp raskere i tilfelle en krisesituasjon som øker presset på NAV. Dette vil være en beredskapshjemmel, ikke en hjemmel for vanlig saksbehandling.

– Det er ikke utenkelig at vi også i fremtiden vil møte ulike krisesituasjoner som øker presset på NAV. Da er det fornuftig å ha en beredskapshjemmel på plass, slik at vi kan forenkle saksbehandlingen og dermed raskt få ut sosialhjelp til folk som trenger det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Så langt i pandemien har ikke antallet sosialhjelpssøknader økt i særlig grad. Det er ikke aktuelt å ta den foreslåtte bestemmelsen i bruk nå. Beredskapshjemmelen skal kunne brukes i eventuelle kritiske situasjoner knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp som følge av covid-19 eller fremtidige utbrudd av annen allmennfarlig smittsom sykdom.

Forslaget sendes på høring med frist 4. august.