Historisk arkiv

Foreslår endringar i pensjonstrygda for fiskarar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

I dag sender regjeringa på høyring eit forslag til endringar i lov om pensjonstrygd for fiskarar.

Pensjonstrygda for fiskarar er ei lovbestemd pliktig ordning som blei oppretta i 1957 for personar med fiske som hovudnæring.

Ordninga er ikkje tilpassa pensjonsreforma og har i tillegg finansielle utfordringar. I høyringsnotatet ligg eit forslag om at ordninga skal bli lukka slik at den på sikt vil bli avvikla.

Høyringsfristen er 16. desember 2021.