Historisk arkiv

Forlenger ordning med dagpenger til lærlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre de særlige vilkårene for dagpenger til lærlinger som blir permittert eller mister jobben.

Etter 31. mars skulle nye tilfeller ikke lenger komme inn i ordningen. Nå foreslår regjeringen at lærlinger som blir oppsagt eller permitterte til og med 30. juni 2021 kan innvilges stønad. De som allerede er innvilget dagpenger eller som blir innvilget dagpenger kan motta disse i 52 uker, men ikke lenger enn ut året.

– Dette gjør vi for å sikre at lærlinger som permitteres eller mister lærlingeplassen sin ikke skal stå på bar bakke, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim og legger til:

– Lærlingvilkårene er lite benyttet, men likevel viktige for de det gjelder.