Historisk arkiv

Høring:

Prøveprosjekt med tiltak til havs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sender på høring et forslag om å tillate arbeidsmarkedstiltak utenfor landegrensene.

I sommer la regjeringen fram strategi for å få økt innovasjon i arbeids- og velferdstjenestene. Nå kommer også et forslag som vil gjøre det mulig å gjennomføre arbeidsmarkedstiltak til havs.

– For noen utsatte unge hjelper ikke tradisjonelle metoder for å få dem i jobb. Vi trenger nye ideer. Derfor foreslår vi et prøveprosjekt med tiltak til havs, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dagens regelverk kan det være krevende for små aktører med nye ideer å få innpass i arbeidsmarkedstjenestene i Nav. Noen av hindringene er knyttet til krav som stilles til hvordan tiltaket skal gjennomføres. I arbeidsmarkedsloven blir det slått fast at tiltak skal gjennomføres innenfor landets grenser. For noen utsatte unge kan imidlertid arbeidsmarkedstiltak gjennomført som seilas være en spennende ny måte å komme nærmere arbeidslivet på. Departementet foreslår derfor å sette i gang et forsøk med avklaring og arbeidsutprøving på skip for at unge kan delta i tiltak utenfor norsk farvann.

– I første omgang forslår vi at dette blir et prøveprosjekt som skal vare i ett år. Deretter skal vi evaluere, sier statsråden, som selv har møtt unge etter seilas med seilskuten Christian Radich.

Formålet med avklaring og arbeidsutprøving på skip er å gi ungdom som har falt utenfor arbeid og utdanning, mulighet for et miljøskifte for å prøve ut og kartlegge arbeidsevnen, med sikte på å styrke mulighetene for å gjennomføre utdanning eller skaffe seg arbeid.