Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren får nå muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. juli.

– Enkelte bedrifter som har permitterte ansatte i dag har gode muligheter for å hente dem tilbake senere, selv om behovet for bemanning er redusert i en periode. Med denne forlengelsen sørger vi for at bedrifter ikke må gå til oppsigelser kort tid før jobbene kan komme tilbake som resultat av at vaksineringen av befolkningen gjennomføres, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Regjeringen har tidligere utvidet permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

– Vi har hele tiden sagt at vi vurderer nødvendige tiltak fortløpende. Etter hvert som koronapandemien har utviklet seg har vi ved flere anledninger forlenget permitteringsperioden. Nå er det fornuftig med en ytterligere forlengelse, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I desember 2020 var 61 000 permitterte, drøye halvparten av disse var delvis permitterte. På grunn av strengere smittevernsordninger permitteres nå flere i utelivet og reiselivsbransjen.

33 500 permitterte har vært arbeidssøkere siden perioden mellom mars og mai 2020, og 17 000 ble permitterte i november og desember 2020. Om lag 35 000 permitterte vil kunne bruke opp perioden med dagpenger under permittering i perioden fra mars til juni 2021.