Forsiden

Historisk arkiv

Åpningen av Nordsjøens største boligplattform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Offisiell åpning av 2/4 L på Ekofiskfeltet, 1. april 2014

Arbeids- og sosialminister Robert Erikssons tale ved den offisielle åpningen av Nordsjøens største boligplattform, 2/4 L på Ekofiskfeltet, 1. april 2014.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen!

Jeg har alltid vært fascinert av at det milevis til havs – langt ute i Nordsjøen - finnes en småby. Som i alle byer lyser tusenvis av lys om natta. Til enhver tid er noen på jobb. Andre sover. Noen er på vei til jobb. Noen er på kino. Noen ringer hjem til mor.

Her ute ligger en av Norges travleste flyplasser målt etter antall landinger og avganger. Som en vanlig norsk by på land, men likevel så annerledes: Omgitt av ekstreme naturkrefter og teknologi i verdensklasse.

Oppkalt etter en fisk som aldri er påvist, på et oljefelt ingen trodde eksisterte… Ingen andre steder i Norge har du så gode muligheter til å bli kjent med dine kolleger. På ”restaurantene” vet kokken alltid hvor mange gjester som kommer.

Alle som bor her er høyt kvalifiserte. Dere bor borte fra familien i ukevis, men her ute er jeg ikke i tvil om at dere har en god familie nr. 2!

Dere håndterer enorme verdier. Siden 1969 har Ekofisk produsert verdier for ca. 2000 milliarder kroner! For det kunne vi for eksempel finansiert nesten 12 000 km med 4-felts motorvei, eller ca. 3,6 millioner heltidsansatte sykepleiere!

Jeg ble født samme uka som Norges første faste plattform ble satt i produksjon her på Ekofisk - i april 1974. Det har vært en rivende utvikling de siste 40 årene. Arbeidshverdagen til oljepionerene på 70-tallet var risikofylt, og i teknologiens grenseland. I starten jobbet de 7 dager på og 7 dager av. 2-manns lugar var en luksus for de få. 4-mannslugar og felles dusj og toalett var standard. Mange var tidligere sjøfolk eller verftsarbeidere. Her ute fikk de mulighet til gode, faste og langvarige jobber. De hentet opp store verdier til fellesskapet, under vanskelige og krevende arbeidsforhold. Takket være deres innsats ble Norge et velstående samfunn.

Men flere av pionerene som har henta ut de norske naturressursene på sokkelen betalte en høy pris… De betalte med sine liv. Noen ble skadd for livet. Det skal vi aldri glemme! De la grunnlaget for det oljeeventyret som Norge opplever, og for den sikkerhetsstandarden vi har i dag. Og her er kjernen i at jeg deltar i åpningen av denne boligplattformen:

Som arbeids- og sosialminister er jeg ansvarlig for at vi har et godt nok vern mot både storulykker og arbeidsbelastninger i petroleumsvirksomheten. Vi skal ha en ressurseffektiv og innovativ petroleumsnæring. Men det skal ikke være noen tvil om at sikkerheten skal være blant verdens beste, og arbeidsforholdene skal være gode!

Ekofisk har alltid bydd på overraskelser. På 70-tallet var det ingen som trodde at produksjonen skulle fortsette fram til i dag. I dag vet vi at Ekofisk kan holde det gående i 40 år til!

Mange har bidratt til å bygge 2/4 L. Som verdøling synes jeg det er ekstra stas at stålunderstellet til boligplattformen er bygget ved Kværner Verdal! Jeg har så og si sett byggingen av understellet fra stuevinduet!

Kjære alle sammen.

I dag er vi i ferd med å få en ny generasjon på Ekofisk.

Dere er den nye offshore-generasjonen.

Nå er det dere som skal lete fram Norges gull.

Som arbeids- og sosialminister kan jeg ikke understreke nok hvor mye jobben dere gjør i dag, betyr for vår framtidige velstand.

Vi er stolte av dere!

Bidra til at Ekofisk fortsatt blir et godt sted å være,

bry deg om kollegene dine,

fortsett det gode arbeidet.

Herved erklærer jeg Nordsjøens største boligplattform, 2/4 L, for offisielt åpnet!