Historisk arkiv

Statsrådens innlegg på pressekonferansen 13. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim deltok i regjeringens koronapressekonferanse.

Arbeidsmarkedet vil være krevende for mange en god stund til. På mandag varslet vi derfor at vi vil forlenge permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli. Samtidig ser vi at det vil være behov for flere av de midlertidige ordningene i månedene som kommer. Derfor varsler vi nå tre nye forlengelser.

For det første foreslår vi å forlenge den forhøyede dagpengesatsen på 80 prosent for inntekt under 3 ganger grunnbeløpet, slik at de som er blitt permittert eller ledig under koronakrisa får litt større økonomisk handlingsrom.

For det andre foreslår vi å forlenge den midlertidige ordningen som gir lærlinger rett på dagpenger, slik at lærlinger som nå permitteres eller mister lærlingeplassen sin ikke skal stå på bar bakke.

Til sist foreslår vi å forlenge den ekstra inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at mange av de som rammes spesielt hardt av smitteverntiltakene får en mer stabil og forutsigbar inntekt.

Vi foreslår at alle forlengelsene skal gjelde til 1. juli. Nå har vi gode indikasjoner på at vaksineringen av befolkningen er kommet langt innen sommeren. Da vil behovet for ekstraordinære koronatiltak forhåpentligvis bli mindre, og flere av de permitterte og ledige kan komme tilbake i jobb. Men – vi må være forberedt på at dette vil ta tid. Derfor er det fornuftig med forlengelse til 1. juli nå.

Litt mer om ordningene

Den forhøyede dagpengesatsen gjelder for alle som er koronaledig, altså de som har fått innvilget dagpenger etter 20.mars 2020. Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under 3 ganger grunnbeløpet. For inntekt mellom 3 og 6 ganger grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent. Ordningen forlenges til 1. juli.  

Forlengelsen av inntektssikringsordningen for lærlinger innebærer at lærlinger som permitteres fra eller mister lærlingeplassen sin til og med 30. juni får dagpenger. De som er innvilget dagpenger kan motta dagpenger i 52 uker, men ikke lenger enn ut året.

Inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt sammenlignet med nivået før koronapandemien, der inntekter opp til 6 ganger grunnbeløpet årlig teller med. Ordningen forlenges til 1. juli.

Til slutt vil jeg si litt om situasjonen i arbeidsmarkedet

De siste tallene fra NAV viser at antall arbeidssøkere nå ligger på 193 800. Det inkluderer både ledige og permitterte. Tallet har holdt seg nokså stabilt fra desember, men vi ser likevel at det kom inn en del nye dagpengesøknader rett i etterkant av regjeringens nye smitteverntiltak 4. januar.

At koronakrisa og smitteverntiltak påvirker arbeidsmarkedet er vi smertelig klar over. Mange bransjer er hardt rammet, og ledigheten er fortsatt altfor høy. Derfor vil det i tiden som kommer fortsatt være behov for tiltak både for å håndtere koronapandemien og for å håndtere konsekvensene av den. Forlengelsene jeg har presentert i dag viser at vi fortsetter å justere tiltakene ut ifra smittesituasjonen. Målet er at folk, arbeidsplasser og bedrifter skal komme seg gjennom dette på en så god måte som mulig.