Historisk arkiv

Å se skogen for bare trær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv 18. november 2013

Administrerende direktør Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet advarer i Dagens Næringsliv torsdag mot regjeringens foreslåtte endringer i permitteringsregelverket, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Dagens Næringsliv.

I tilleggsproposisjonen går regjeringen inn for at bedriftene skal betale permitterte ansatte lønn i 20 dager før de går over på dagpenger. I dag varer lønnsplikten i 10 dager.

Jeg deler ikke Sletners bekymringer. Først er det viktig å understreke at Norge har lav arbeidsledighet og et stabilt arbeidsmarked. Det betyr at også permitteringsgraden er lav. For regjeringen er det uansett et mål å begrense omfanget av permitteringer til et absolutt minimum.

Så vil jeg oppfordre Bedriftsforbundet til å fokusere på helheten i regjeringens forslag til statsbudsjett. Hvis vi evner å se skogen for bare trær, er det liten tvil om at bedriftene kommer styrket ut av regjeringens økonomiske innretning. Regjeringen legger om den økonomiske politikken, i retning av mer vekstfremmende investeringer på sentrale områder som infrastruktur, forskning og utdanning. Vi legger også opp til en ny skattepolitikk, med betydelige skattereduksjoner. Signaler fra blant andre NHO tyder på at dette er en totalpakke som bedriftene ønsker velkommen, og som er mer i takt med utviklingen i land vi konkurrerer med.

Spørsmålet om det økonomiske ansvaret ved permitteringer griper inn i en større ideologisk debatt om grensedragningene mellom stat og marked. Denne regjeringen vil gi både enkeltmennesker og bedrifter større frihet. Og med frihet følger også ansvar.